Børne- og ungdomsorganisationer

Børne- og Ungdomsorganisation-
ernes Samråd i Herlev Kommune
(BUS i Herlev)
Formand: Lone Høgstedt
Gavlbakken 9
tlf. 23 35 65 88
lone.hoegstedt@gmail.com